آرشیو برچسب: کار با ابزار سانسور فتوشاپ یا Blur Tool

ابزار Blur tool قسمت های تصویر و پروژه شما را بلور می کند. ابزار Blur که در فتوشاپ زیر آیکون ابزار گرادیانت قرار دارد، شامل سه عضو است. این سه عضو به ترتیب Blue tool ، Sharpen tool  و Smudge tool است. بیشتر استفاده از این خانواده متعلق به همان ابزار بلور است. چرا که […]

ادامه مطلب 2020/12/15