آرشیو برچسب: مجموعه گرادینت های زیبا

مجموعه گرادینت های زیبا – Gradient Set مجموعه گرادینت های زیبا.استفاده از Gradiant در طراحی وب سایت و طراحی گرافیکی کاربرد فراوانی دارد و در طرا حی ها بسیار تاثیر گذار و توجه بر انگیز هستند و طرحهایی که روزانه در سایتها و مجلات مشاهده می شوند،  آنهایی که توجه را جلب می کنند (از لحاظ […]

ادامه مطلب 2020/12/08