آرشیو برچسب: خطوط هدایتگر در عکاسی

خطوط هدایتگر در عکاسی چگونه از خطوط هدایتگر برای ترکیب بندی های بهتر استفاده کنیم خطوط هدایتگر (Leading lines) به یک تکنیک ترکیب بندی اشاره دارند که در آن توجه بیننده به سمت خطوطی جلب می شود که به سوژه اصلی تصویر منتهی می شوند. خط هدایتگر یک مسیر آسان برای نگاه ایجاد می کند […]

ادامه مطلب 2021/01/14